M. Of. nr. 0266 din 15 Aprilie 2011
Act nr. 14/18 Ianuarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (201100266) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0266 din 15 Aprilie 2011
Act nr. 99/01 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi ale art. 244^1 alin. (5) şi art. 206^69 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (201100266) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0266 din 15 Aprilie 2011
Act nr. 101/01 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (201100266) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0266 din 15 Aprilie 2011
Act nr. 149/08 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, introduse prin Legea nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 (201100266) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0266 din 15 Aprilie 2011
Act nr. 250/17 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^1 şi art. 91^5 din Codul de procedură penală (201100266) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0266 din 15 Aprilie 2011
Act nr. 252/17 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^1-91^6 din Codul de procedură penală (201100266) Curtea Constituțională a României

Ordinul ANCPI nr. 337/2011 – aprobarea Actului aditional la Protocolul de colaborare incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara
Ordinul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 337/2011 pentru aprobarea Actului aditional la Protocolul de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 260, din 13 aprilie 2011.