M. Of. nr. 0802 din 14 Noiembrie 2011
Act nr. 1101/02 Noiembrie 2011 Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat, pentru anul 2011 (201100802) Guvernul României

M. Of. nr. 0802 din 14 Noiembrie 2011
Act nr. 1102/02 Noiembrie 2011 Hotărâre pentru modificarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.268/2010 (201100802) Guvernul României

M. Of. nr. 0802 din 14 Noiembrie 2011
Act nr. 1103/02 Noiembrie 2011 Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-12 Crai Nou, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Moesia Oil and Gas Plc. (201100802) Guvernul României

M. Of. nr. 0802 din 14 Noiembrie 2011
Act nr. 51/09 Noiembrie 2011 Hotărâre cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstanţe excepţionale COM (2011) 560 final (201100802) Senatul României

M. Of. nr. 0802 din 14 Noiembrie 2011
Act nr. 1052/27 Octombrie 2011 Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale CONTINENTAL LEASING IFN – S.A. (201100802) Banca Națională a României

M. Of. nr. 0802 din 14 Noiembrie 2011
Act nr. 1251/22 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (201100802) Curtea Constituțională a României