M. Of. nr. 0264 din 14 Aprilie 2011
Act nr. 158/08 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (201100264) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0264 din 14 Aprilie 2011
Act nr. 190/10 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I^1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ (201100264) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0264 din 14 Aprilie 2011
Act nr. 192/10 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. 1 din Legea locuinţei nr. 114/1996 (201100264) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0264 din 14 Aprilie 2011
Act nr. 197/10 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (201100264) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0264 din 14 Aprilie 2011
Act nr. 198/10 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 şi art. 1021 din Codul civil (201100264) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0264 din 14 Aprilie 2011

Act nr. 203/10 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 şi art. 1021 din Codul civil, precum şi a celor ale art. 24 şi art. 25 din Legea locuinţei nr. 114/1996 (201100264) Curtea Constituțională a României

Proiect Hotărâre pentru amendarea Proiectului privind construcţia variantei de ocolire a municipiului Constanţa – publicat în data de 14.04.2011 (Notă de fundamentare)

Proiect Ordonanţă de Urgenţă privind prevenirea şi tratamentul neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – publicat în data de 14.04.2011 (Anexa) Descarca documentul legislativ aici