M. Of. nr. 0244 din 11 Aprilie 2012
Act nr. 254/03 Aprilie 2012 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat (201200244) Guvernul României

M. Of. nr. 0244 din 11 Aprilie 2012
Act nr. 57/26 Ianuarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (201200244) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0244 din 11 Aprilie 2012
Act nr. 76/02 Februarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (3), art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (201200244) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0244 din 11 Aprilie 2012
Act nr. 114/09 Februarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora (201200244) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0244 din 11 Aprilie 2012
Act nr. 1/03 Aprilie 2012 Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Calafat (Dunăre km 791,5-792,5) (201200244) Agenția Națională pentru Resurse Minerale

M. Of. nr. 0244 din 11 Aprilie 2012
Act nr. 9/04 Aprilie 2012 Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 7/2012 pentru modificarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative (201200244) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private