M. Of. nr. 0222 din 03 Aprilie 2012
Act nr. 249/27 Martie 2012 Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2012 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public (201200222) Guvernul României

M. Of. nr. 0222 din 03 Aprilie 2012
Act nr. 250/27 Martie 2012 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative (201200222) Guvernul României

M. Of. nr. 0222 din 03 Aprilie 2012
Act nr. 251/27 Martie 2012 Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind organizarea şi funcţionarea unor instituţii publice din domeniul transporturilor (201200222) Guvernul României

M. Of. nr. 0222 din 03 Aprilie 2012
Act nr. 336/28 Martie 2012 Decret pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Universităţii „Sapientia“ din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj (201200222) Președintele României

M. Of. nr. 0222 din 03 Aprilie 2012
Act nr. 337/28 Martie 2012 Decret pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor (201200222) Președintele României

M. Of. nr. 0222 din 03 Aprilie 2012
Act nr. 58/29 Martie 2012 Lege privind înfiinţarea Universităţii „Sapientia“ din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj (201200222) Parlamentul României