Deficitul comercial FOB-CIF în luna ianuarie 2009 a fost de 2.394 milioane lei (576,4 milioane euro), mai mic cu 2.912 milioane lei (874,5 milioane euro) decât în luna ianuarie 2008.

În luna ianuarie 2009, conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică, exporturile FOB au însumat 8.047 milioane lei (1.912 milioane euro), iar importurile CIF au însumat 10.442 milioane lei (2.488 milioane euro).

Comparativ cu luna ianuarie 2008, exporturile au scăzut cu 12,9% la valori exprimate în lei (24,3% la valori exprimate în euro), iar importurile au scăzut cu 28,2% la valori exprimate în lei (37,4% la valori exprimate în euro). Faţă de luna decembrie 2008, exporturile din luna ianuarie 2009 au crescut cu 6,9% la valori exprimate în lei (au scăzut cu 1,1% la valori exprimate în euro), iar importurile au scăzut cu 22% la valori exprimate în lei (27,6% la valori exprimate în euro).

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în luna ianuarie 2009 a fost de 6.253 milioane lei (1.477 milioane euro) la expedieri şi de 7.696 milioane lei (1.818 milioane euro) la introduceri, reprezentând 77,7% din total exporturi şi 73,7% din total importuri.

Diferenţa dintre dinamica calculată pe baza valorilor exprimate în lei şi cea calculată din valori exprimate în euro a fost determinată de deprecierea monedei naţionale cu 14,6% în luna ianuarie 2009 faţă de luna ianuarie 2008.

În luna ianuarie 2009, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (38,0% la export şi 33,3% la import) şi alte produse manufacturate (41,7% la export şi respectiv 32,9% la import).