FISCUS va avea un buget de 777,6 milioane de euro și se va desfășura pe o perioadă de 7 ani, începând cu 1 ianuarie 2014.
Programul va sprijini cooperarea între autoritățile vamale și fiscale și celelalte părți, în vederea maximizării eficienței și a evitării incompatibilităților în activitatea acestora, care ar putea obstrucționa piața internă.
Acesta prevede, de asemenea, posibilitatea de a acorda asistență adaptată fiecărei țări, dacă aceasta este justificată de apariția unor probleme deosebite.
Programul va facilita stabilirea de contacte, acțiunile comune și pregătirea profesională a personalului fiscal și vamal, finanțând în același timp sisteme IT de vârf, care să permită dezvoltarea unor administrații electronice vamale și fiscale pe deplin funcționale.