Este cel mai mare pachet financiar de acest gen al Comisiei Europene, acordat în temeiul celui de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare (PC7), și se preconizează că va genera în jur de 174.000 de locuri de muncă în viitorul apropiat, precum și circa 450.000 de locuri de muncă și o creștere a PIB-ului de aproape 80 de miliarde de euro în 15 ani.
Finanțarea cercetării de către UE este o prioritate a agendei politice și a fost plasată acum în centrul unei strategii coerente pentru inovare, denumită „O Uniune a inovării”, care este necesară dacă Europa dorește să poată concura cu țări mari și dinamice precum SUA și China.
Granturile vor promova cercetarea în vederea abordării celor mai mari provocări sociale cu care se confruntă Europa și lumea în ansamblu.
Printre cei peste 16.000 de beneficiari ai fondurilor se vor număra universități, organizații de cercetare și întreprinderi.
Se va acorda o atenție specială IMM-urilor, care vor beneficia inclusiv de un pachet de aproape un miliard de euro. De asemenea, va exista un nou premiu UE pentru femeile inovatoare a căror activitate a fost finanțată de PC7 sau de programe anterioare. Majoritatea „cererilor de propuneri” (invitații la licitație pentru obținerea de fonduri) vor fi publicate la data de 20 iulie.