Ministerul Finanţelor a elaborat un proiect de Hotărâre de Guvern prin care reglementează sumele datorate de Republica Irak statului român în contul datoriilor istorice. Plăţile eşalonate ale celor peste 977 milioane dolari se vor face până în anul 2028.
Vechile reglementări prin care s-a aprobat cuantumul sumelor ce urmau să fie virate Fondului Proprietatea şi al celor decontate operatorilor economici ca urmare a îndeplinirii prevederilor Acordului bilateral dintre Guvernul României şi Republica Irak, au avut la bază graficul de rambursare a ratelor de dobândă şi capital, stabilit potrivit celor trei etape de reducere a datoriei Republicii Irak, din care ultima etapă de reducere a datoriei cu 20% a fost condiţionată de îndeplinirea de către statul irakian a prevederilor Aranjamentului Stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internaţional, preconizat a se realize la data de 23 decembrie 2008.
“Ca urmare a îndeplinirii în avans de către Republica Irak a prevederilor Aranjamentului Stand-By cu FMI, respectiv la data de 17decembrie 2008, în loc de 23 decembrie 2008, s-a modificat corespunzător şi graficul de rambursare a ratelor de dobândă şi capital de încasat în perioada 1 ianuarie 2009-1 martie 2028, astfel că statul roman va încasa suma de 977.072.817 dolari SUA, în loc de 977.085.144 dolari SUA (mai puţin cu 12.327 dolari SUA).
În consecinţă a fost necesară recalcularea sumelor care se decontează operatorilor economici ca urmare a îndeplinirii prevederilor Acordului bilateral dintre Guvernul României şi Republica Irak, semnat la Amman la 18 august 2005”, se arată în Nota de fundamentare a HG.
Iniţiatorii actului normativ au stabilit că este necesară eliminarea oricărei referiri la Fondul Proprietatea pentru că sumele sunt virate la bugetul de stat după reţinerea cheltuielilor legale.
Sumele rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989 şi sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, se fac venit la bugetul de stat, după reţinerea a două tipuri de cheltuieli. Este vorba, pe de o parte, despre cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, ale căror credite nu au fost preluate la datoria publică în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante şi, pe de altă parte, despre comisioanele Băncii Comerciale Române pentru operaţiunile bancare efectuate.
Datorie de peste 977 milioane dolari
“Din suma totală de 977.072.817 dolari SUA, reprezentând ratele de capital şi dobândă, prevăzută să fie încasată din Republica Irak, în perioada 01.01.2009-01.03.2028, Ministerul Finanţelor Publice va vira operatorilor economici exportatori suma totală de 168.631 lei (echivalentul sumei de 112.421.167 dolari SUA), faţă de suma totală iniţială de 168.633 lei (echivalentul sumei de 112.422.585 dolari SUA), prevăzută prin Hotărârea Guvernului nr. 1638/2008.
Această operaţiune va permite operatorilor economici exportatori scoaterea din evidenţele contabile a contravalorii creanţelor rezultate din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională derulată înainte de 31 decembrie 1989 pe relaţia Irak, indiferent dacă acestea au avut la bază credite preluate la datoria publică conform Legii nr. 7/1992, credite nepreluate la datoria publică sau alte surse de finanţare.
Modalitatea de scoatere din evidenţa contabilă a contravalorii creanţelor, prin excepţie de la reglementările contabile în vigoare, prevăzută prin Hotărârea Guvernului nr. 1638/2008 a urmărit eliminarea influenţelor nefavorabile de ordin contabil şi fiscal din contabilitatea operatorilor economici exportatori”, se mai arată în document.
Din cele 25 de firme care au bani de luat, Romtehnica are cea mai mare sumă de încasat (67,5 milioane dolari). La rândul său, Uzinexport are de încasat aprape 21 milioane  dolari, Arcif – 5,6 milioane dolari, Auto Dacia – 3,4 milioane dolari, Rompetrol – 2,8 milioane dolari, Metal Export – 1,17 milioane dolari, Electra Trading – 1,16 milioane doalri. BCR are de încasat aproape 3,2 milioane dolari până în anul 2028.
Vezi aici lista firmelor şi eşalonarea plăţilor.