‘Analizând distribuţia ratei de ocupare în cadrul Uniunii Europene, se constată că, în anul 2012, România, având o rată a ocupării la segmentul de populaţie 20-64 ani de 63,8%, se situează semnificativ sub media europeană (68,5%). În acest context dificil, Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2013-2020 îşi propune să impulsioneze eforturile de a atinge ţinta de ocupare stabilită de Romania pentru anul 2020, şi anume o rată de ocupare de 70% pentru populaţia în vârstă de 20-64 de ani’, se arată în documentul citat.

Potrivit Ministerului Muncii, documentul care stă la baza SNOFM 2013-2020 este comunicarea lansată pe 3 martie 2010 de către Comisia Europeană şi intitulată ‘EUROPA 2020. O strategie europeană pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii’.

‘Pe lângă o rată de ocupare de 70% pentru populaţia în vârstă de 20-64 de ani, Strategia Europa 2020 mai cuprinde alte patru obiective principale: investiţii (publice şi private) în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul UE; atingerea obiectivului ’20/20/20′ în domeniul energiei şi al schimbărilor climatice; un nivel maxim de 10% al ratei părăsirii timpurii a şcolii şi un nivel minim de 40% al ratei de absolvire a unei forme de învăţământ terţiar în rândul tinerilor cu vârsta între 30 şi 34 ani; reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetăţeni europeni ameninţaţi de sărăcie şi excluziune socială’, se mai spune în document.

În ceea ce priveşte tendinţele ocupării forţei de muncă, în perioada 2000-2012 România a pierdut 5,7 puncte procentuale din rata totală de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă 20 – 64 de ani, 8,7 puncte procentuale din rata de ocupare a forţei de muncă cu vârsta 55 – 64 de ani şi 6,9 puncte procentuale din rata de ocupare în rândul femeilor cu vârste de 20-64 ani.

Conform tendinţelor demografice descrise în strategie, în perioada 2000 – 2012 populaţia totală a României a scăzut cu peste un milion de persoane, ceea ce reprezintă o pierdere de 5 puncte procentuale. Această tendinţă este contrară cu cea a Uniunii Europene în ansamblu, care în perioada 2005 – 2012 a înregistrat o creştere absolută de populaţie de 12,8 milioane de persoane.

De asemenea, sporul natural anual înregistrat a fost negativ pentru toata perioada 2000 – 2012. În UE 27 sporul natural anual a înregistrat permanent o tendinţă pozitivă, iar începând cu anul 2006 acesta s-a menţinut stabil în jurul nivelului de 1%.
Sursa: Agerpres