„Pentru a identifica soluții de implementare a instrumentelor financiare în cadrul PNDR 2014 -2020, care să asigure o mai bună absorbție a fondurilor disponibile și o dezvoltare sustenabilă a proiectelor de investiții, MADR intenționează să constituie un subgrup de lucru care să reunească reprezentanți ai autorităților publice și ai instituțiilor financiare bancare și nebancare, al cărui rol este de a sprijini și completa cu expertiza financiar-bancară activitatea grupurilor de lucru deja constituite”- precizează MADR.

Instituțiile financiare bancare și nebancare interesate să participe la acest subgrup sunt invitate să transmită scrisori de intenție, în acest sens, pe adresa [email protected], până la 19 august 2013. Aceste scrisori trebuie să conțină informații referitoare la activitatea pe care o desfășoară organizația respectivă, precum și implicarea acesteia în sprijinirea sectorului agricol și a domeniului dezvoltării rurale. Scrisorile de intenție vor fi analizate la nivelul ministerului în vederea selectării partenerilor relevanți

7,1 miliarde de euro, pentru PNDR 2014-2020

Pentru noul ciclu financiar al PNDR, 2014-2020, Comisia Europeană a alocat României 7,1 miliarde de euro. Alte 12,4 miliarde de euro sunt alocate pentru Pilonul I Plăţi directe. Elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de programare naționale pentru perioada 2014-2020 trebuie să respecte, conform legislației Uniunii Europene, principiul european al parteneriatului și să implice consultări cu reprezentanți ai autorităților competente naționale, regionale, locale, cu organizații ale societății civile, cu parteneri economici și sociali, inclusiv cu partenerii din domeniul protecției mediului sau cu responsabilități în promovarea egalității și nediscriminării.

MADR a constituit deja câteva  structuri parteneriale cu rol consultativ: un Comitet Consultativ Tematic pentru Dezvoltare Rurală, Agricultură și Pescuit (CCT DRAP) și grupuri de lucru pentru stabilirea și prioritizarea acțiunilor care vor fi incluse în noul PNDR, pe domeniile Agricultură și industrie alimentară, Mediu, Dezvoltare economică în spațiul rural (activități non-agricole, infrastructură rurală, incluziune socială, patrimoniu cultural), Inovare și formare profesională şi LEADER.