Veniturile companiei sunt preconizate la 931,521 milioane lei, iar cheltuielile la 903,202 milioane lei, compania urmând să încheie anul cu un profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit de 24,018 milioane lei. Pentru cheltuieli de personal, electrica are alocat un buget de 44,821 milioane lei, din care 12,95 milioane lei cheltuieli cu salariile. Numărul mediu de salariaţi, în total, este de 202 persoane, pentru finele anului fiind prognozat un număr de personal de 127 persoane. Câştigul mediu lunar pe salariat este de 5.342,6 lei.

Pentru investiţii, Electrica are prevăzute cheltuieli de 794,667 milioane lei. Creanţele restante aprobate sunt de 685,9 milioane lei.
Sursa: Agerpres