FMI a acordat Varşoviei o ‘linie de credit modulabilă’ (LCM) de 33,8 miliarde de dolari (la cursul de schimb actual) pentru o perioadă de doi ani, supusă reexaminării după un an.
LCM reprezintă un tip de împrumut rezervat ţărilor considerate bine guvernate, ce le permite să obţină lichidităţi în momentul şi în cuantumul pe care îl doresc. Polonia a indicat că nu intenţionează să recurgă la acest credit decât în caz de nevoie.
FMI apreciază într-un comunicat că economia poloneză, ‘foarte solidă’, începe ‘să resimtă vânturile potrivnice venite din restul Europei, iar creşterea a încetinit de la începutul anului 2012’.

‘Activitatea economică va continua să se modereze în 2013, riscurile fiind legate de legăturile comerciale şi financiare importante ale Poloniei cu restul regiunii’, adaugă FMI. LCM va permite Varşoviei să ‘facă faţă şocurilor externe, va consolida încrederea investitorilor şi va continua să sprijine politica economică a autorităţilor’, se mai afirmă în comunicatul Fondului Monetar Internaţional.