Sectorul bancar este primul sector din România care se aliniază în totalitate la principiile contabile şi de raportare financiară acceptate la nivel internaţional. Potrivit unui studiu al companiei de consultanţă KPMG România, diferenţele între raportările băncilor româneşti pe baza standardelor contabile româneşti şi respectiv pe standardele internaţionale de raportare financiară /IFRS/ s-au adâncit, pe fondul deprecierii portofoliilor de credite, şi creează volatilitate în interpretarea rezultatelor băncilor.
Studiul precizează că diferenţele dintre IFRS şi standardele contabile româneşti exprimate ca procent din profitul total sau capitaluri proprii totale au continuat trendul ascendent observat şi în perioadele anterioare, în principal din cauza diferenţelor aferente ajustărilor pentru pierderi din deprecierea portofoliilor de credite determinate în conformitate cu fiecare din cele două cadre de raportare.
Studiul realizat de KPMG în România are la bază raportările financiare pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2010, actualizate pentru 30 iunie 2011 acolo unde informaţiile au fost disponibile, şi cuprinde 22 de bănci româneşti.Diferenţa aferentă ajustărilor pentru pierderi din depreciere exprimată ca procent din capitalurile proprii statutare a crescut de la 19%, în 2009, la 24% în 2010. Deşi începând cu 2012 această diferenţă va fi absorbită în totalitate în cadrul raportărilor financiare ale băncilor, care vor include ajustările pentru pierderi din depreciere calculate în conformitate cu IFRS, ajustările pentru pierderi din depreciere determinate conform standardelor contabile româneşti vor continua să influenţeze raportările prudenţiale şi fiscale ale instituţiilor de credit.
Astfel, gradul de adecvare al capitalului va fi calculat pe baza unor ajustări pentru pierderi din depreciere ‘prudenţiale’, care vor reflecta actuala metodologie aplicată conform standardelor contabile româneşti, arată KPMG. De asemenea, conform modificărilor propuse la Codul Fiscal aceste ajustări ‘prudenţiale’ vor fi şi deductibile în scopuri fiscale. Această abordare, care a fost intens dezbătută în ultimele luni, este menită să asigure stabilitatea şi continuitatea poziţiei fiscale şi prudenţiale a instituţiilor de credit.
Deşi criza economică globală a evidenţiat vulnerabilităţile şi a afectat sectorul serviciilor financiare, sectorul bancar românesc a reuşit să menţină un nivel ridicat de adecvare a capitalului de aproximativ 13,5% în septembrie 2011, în scădere totuşi faţă de nivelul de 15,02% în decembrie 2010. Alte diferenţe între standardele româneşti de contabilitate şi IFRS, cum ar fi evaluarea instrumentelor financiare la cost amortizat utilizând rata efectivă a dobânzii, evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă şi ajustările datorate hiperinflaţiei au avut un impact redus (sub 5%) atât asupra profitului cât şi capitalurilor proprii la 31 decembrie 2010 şi nu este de aşteptat să aibă o influenţă semnificativă la data trecerii la IFRS ca bază a contabilităţii.
Sursa: Agerpres