“În perioada 1 – 31 martie 2011, se va desfăşura prima sesiune din acest an pentru depunerea proiectelor de finanţare aferente Măsurii 123 – “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” şi Măsurii 313 – “Încurajarea activităţilor turistice” din cadrul Programului Naţional de  Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013”, se arată într-un comunicat de presă al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
Pentru această sesiune, sunt alocate 130 de milioane de euro pentru Măsura 123, iar pentru Măsura 313 fondurile disponibile sunt de 85 de milioane de euro, acestea fiind defalcate în funcţie de cele patru componente ale Măsurii 313 (componenta a  – Investiţii în infrastructura de primire turistică  55.250.000 de euro, componenta b –  Învestiţii în activităţi recreaţionale – 14.450.000 de Euro, componenta c – Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice  – 12.750.000 de Euro şi componenta d – Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural – 2.550.000 euro).
 
Depunerea proiectelor aferente Măsurilor 123 şi 313 se va face la Oficiile Judeţene ale APDRP, zilnic, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este joi,31 martie 2011, ora 12:00.
Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidurilor Solicitantului aferente acestor măsuri, care se pot descărca gratuit de pe pagina de internet a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, www.aprdp.ro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect de creştere a valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere (Măsura 123) este de trei milioane de euro. Beneficiarii proiectelor pentru Încurajarea activităţilor turistice (Măsura 313) vor primi maximum 200 de mii de euro/ proiect.

Te-ar putea interesa și: