Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) anunţă că începând cu data de 27 august 2015 intră în vigoare noi obligaţii impuse de autoritate în ceea ce priveşte informarea utilizatorilor finali asupra tarifelor pentru apeluri sau mesaje SMS/MMS către numere prin care le sunt oferite servicii de conţinut cu valoare adăugată, cum ar fi jocuri, concursuri, suport tehnic, horoscop sau aplicaţii pentru telefonul mobil, potrivit unui comunicat al ANCOM. "Pentru a evita taxarea nedorită, abuzurile sau fraudele asociate accesării serviciilor cu valoare adăugată, obligaţiile impuse de ANCOM prevăd faptul că utilizatorii trebuie să primească informaţii clare despre tariful aplicabil şi modalitatea de tarifare a apelului sau a mesajelor SMS/MMS de fiecare dată când li se comunică numărul intern de reţea sau naţional ori codul scurt aferent serviciului cu valoare adăugată (înainte de furnizarea serviciului), precum şi la momentul iniţierii serviciului şi pe parcursul utilizării acestuia", se spune în comunicat.

ANCOM precizează că în cazul serviciilor cu valoare adăugată accesate prin apeluri vocale, utilizatorii vor asculta la iniţierea apelului, înainte de livrarea conţinutului, un mesaj de întâmpinare cu informaţii despre tariful aplicabil, modalitatea de tarifare – pe apel sau pe minut, precum şi durata minimă ce va fi tarifată, dacă este cazul. Dacă utilizatorii accesează astfel de servicii prin trimiterea mai multor mesaje SMS/MMS, ei vor primi din partea furnizorului mesaje cu informaţii despre tariful serviciului cu valoare adăugată, detaliile serviciului (ex. confirmarea serviciului, perioada de furnizare, modalitate de acces serviciu, cod acces conţinut), precum şi eventualul tarif al mesajelor de informare.

În cazul serviciilor furnizate prin SMS-uri/MMS-uri recurente, utilizatorii trebuie să fie informaţi asupra faptului că taxarea ulterioară se va realiza fără a mai fi necesare alte acţiuni din partea lor, dar şi asupra frecvenţei primirii mesajelor şi asupra mecanismului de dezabonare. În această situaţie, utilizatorii vor primi din partea furnizorilor mesaje de informare atât înainte de accesarea serviciului şi în procesul de comandă, cât şi pe întregul interval de timp în care serviciul cu valoare adăugată este activat.

În cazul în care mesajele de informare transmise de furnizori utilizatorilor sunt taxate, costurile acestora nu vor depăşi tarifele pentru apelurile sau SMS-urile/MMS-urile naţionale asociate planului tarifar aplicat fiecărui utilizator. Detaliile privind consumul de servicii cu valoare adăugată oferite prin intermediul numerelor interne de reţea sau naţionale, precum şi al codurilor scurte, se vor regăsi în factura detaliată emisă abonaţilor de către furnizor.

Obligaţiile de informare sunt aplicabile în cazul serviciilor oferite prin intermediul numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS, care au între 3-5 cifre, pentru numerele de forma 118(xyz) prin care sunt furnizate informaţii privind abonaţii, numerele de forma 19vx sau 19vxy (unde v=5-9), alocate pentru servicii de interes general, dar şi în cazul serviciilor oferite prin intermediul numerelor de 10 cifre din domeniul 0Z = 09 (divertisment, jocuri, concursuri, informaţii generale etc.).

Prin apelarea sau transmiterea de SMS/MMS-uri către aceste categorii de numere, utilizatorii solicită sau se abonează la servicii de conţinut cu valoare adăugată pentru care, în general, sunt taxaţi cu un tarif mai mare decât cel practicat în reţea, aceste apeluri sau SMS/MMS-uri nefiind incluse de obicei în abonamente/extraopţiuni. În plus, sunt situaţii când efectuarea unui apel sau trimiterea de SMS/MMS către un număr scurt reprezintă abonarea la un serviciu, utilizatorii fiind ulterior taxaţi în mod recurent.

Obligaţiile de informare impuse de ANCOM se aplică atât titularilor dreptului de utilizare a numerelor din categoriile precizate mai sus, cât şi furnizorilor de conţinut ce asigură prestarea efectivă a respectivelor servicii şi intră în vigoare la data de 27 august 2015, potrivit prevederilor articolului 2 din Decizia ANCOM nr. 1131/2014 privind adoptarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS şi ale articolului 21 alin. (2) din Decizia ANCOM nr. 158/2015 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.

Sursa: AGERPRES