Deducerea personală este acordată potrivit Codului fiscal celor care au persoane în întreținere și venituri relativ mici, reprezentând o sumă cu care se micșorează baza impozabilă pentru veniturile salariale pentru ca, în final, salariatul să nu mai plătească așa de mulți bani la stat. Deducerea se acordă lunar și nu este nicidecum suportată din buzunarul angajatorului.

Concret, salariații care au un venit lunar brut de până la 1.950 de lei inclusiv pot beneficia de o deducere personală de la 510 până la 1.310 lei, în funcție de câte persoane are în întreținere acel salariat:

510 de lei, dacă nu are pe nimeni în întreținere;

670 de lei, dacă are o persoană în întreținere;

830 de lei, dacă are două persoane în întreținere;

990 de lei, dacă are trei persoane în întreținere;

1.310 lei, dacă are patru sau mai multe persoane în întreținere.

Dar deduceri personale se pot acorda și celor care au venituri brute de la 1.951 de lei în sus, dar doar până la 3.600 de lei venituri (cei care câștigă mai mult de atât nu beneficiază de deduceri). De asemenea, cuantumul deducerii diferă în funcție de persoanele aflate în întreținere, precum și de nivelul exact al venitului.

Cine sunt persoanele luate în întreținere?

Sunt considerate persoane aflate în întreținere soțul/soția contribuabilului, copiii acestuia, precum și alți membri de familie până la gradul al doilea inclusiv (nu e necesar să existe un domiciliu comun cu cel aflat în întreținere).

Dar nu pot fi luați în întreținere dacă aceștia au venituri peste 510 lei lunar (cu excepția pensiilor de urmaș, care pot fi mai mari de atât fără a afecta deducerea, precum și a altor câtorva categorii de venituri exceptate). Mai există și alte condiții care afectează dreptul la deducere, cum este deținerea de terenuri agricole și silvice.

 

Oricum ar fi, copiii sub 18 ani sunt întotdeauna considerați întreținuți. Iar deducerea se poate acorda fiecăruia dintre părinți, potrivit normelor Codului fiscal.

Trebuie depuse anumite documente la angajator

Avantajul la solicitarea acestui drept este că salariații nu trebuie să se deplaseze pe la autoritățile statului ca să obțină deducerea. Trebuie să depună o serie de documente la angajator doar.

„Obligația stabilirii persoanelor aflate în întreținerea contribuabilului în funcție de care se atribuie deducerea personală este în sarcina plătitorului de venit din salarii, la funcția de bază”, prevăd normele de aplicare ale Codului fiscal. Angajatorul trebuie să-l întrebe pe salariat dacă are persoane în întreținere.

Întâi, salariatul trebuie să dea o declarație pe propria răspundere care să cuprindă informații personale și datele de identificare ale fiecărei persoane aflate în întreținere. Apoi, e necesară o declarație pe propria răspundere a celui aflat în întreținere (nu se aplică în cazul minorilor), unde trebuie precizat inclusiv venitul lunar obținut, dacă e cazul, pentru a fi comparat cu pragul de 510 lei.

De asemenea, salariatul contribuabil trebuie să-i arată angajatorului și documentele care justifică legăturile de rudenie, veniturile ș.a.m.d. (certificate de naștere, căsătorie, adeverințe de venit ale întreținutului), conform Avocatnet.ro.