Recunoașterea acestor perioade drept vechime în muncă

Astfel, potrivit legii, asistenții sociali care au activat în aceste forme legale de organizare a serviciilor de asistență socială vor putea beneficia de recunoașterea acestor perioade drept vechime în muncă și în specialitate.

Totuși, pentru ca aceste perioade să fie recunoscute, asistenții sociali trebuie să îndeplinească anumite condiții. În primul rând, veniturile nete obținute în anul de referință trebuie să fie cel puțin egale cu nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară. De asemenea, aceștia trebuie să fi achitat contribuțiile datorate bugetului asigurărilor sociale de stat pentru perioadele respective.

Pentru a dovedi îndeplinirea condițiilor financiare, asistenții sociali trebuie să prezinte declarații privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și impozitului pe venit, precum și evidența nominală a persoanelor asigurate. De asemenea, pot fi necesare și declarații nominale sau individuale de asigurare în sistemul public de pensii.

„Cabinetele individuale de asistenţă socială şi cabinetele asociate de asistenţă socială în desfăşurarea activităţii lor pot angaja colaboratori. Reglementarea nu specifică însă că activitatea desfăşurată de asistentul social este asimilată vechimii în muncă”, subliniază inițiatorii măsurii, potrivit avocatnet.ro.

Modificări pentru profesia de psiholog

O altă lege similară, adoptată de Camera Deputaților, îi vizează pe psihologii. Conform legii, psihologii care își desfășoară activitatea în cabinete individuale, în societăți civile profesionale, în cabinete asociate sau în baza unui contract de muncă vor primi vechime în plus la pensie, cu condiția îndeplinirii anumitor criterii.

Conform noilor prevederi, perioada în care un psiholog cu drept de liberă practică își desfășoară activitatea într-una din formele de organizare menționate și furnizează servicii psihologice va fi considerată vechime în muncă și în specialitate. Această vechime nu va include perioada în care psihologul a avut suspendată calitatea de membru al Colegiului Psihologilor din România.

Astfel, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

– serviciile psihologice furnizate au produs, în anul supus asimilării vechimii în muncă, venituri nete a căror valoare este cel puţin egală cu de 12 ori cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, potrivit legii, pentru anul respectiv;

– a achitat contribuţiile datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, se arată în propunerea adoptată de Camera Deputaților.