Modificările propuse nu au un impact semnificativ asupra mediului de afaceri și, din previziunile MFP, nici asupra încasărilor bugetare. În acest caz, asistăm la completarea legislaţiei actuale cu reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS). Aria de aplicabiliate în acest caz este limitată la aceste categorii de instituții.
Remarcăm acceptarea deductibilității parțiale (50%) în cazul cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele rutiere destinate transportului de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității direct productive, la calculul impozitului pe profit și impozitului pe venit, precum și acordarea unei deductibilități în proporție de 50% a TVA-ului la achiziția acestora și a combustibilului necesar funcționării lor, față de situația actuală, când aceste cheltuieli sunt nedeductibile în totalitate, cu excepţiile prevăzute de lege.
În condițiile în care aceste cheltuieli sunt efective și în folosul afacerii și în condițiile în care problemele generate de cash-flow sunt vitale în economia românească, considerăm menținerea acestei măsuri (chiar parțial) ca penalizatoare în buna derulare a afacerilor și fără impact bugetar care să justifice menținerea ei.
În cazul prevederii privind „solicitarea prezentării cazierului judiciar la înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari numai pentru asociații semnificativi care dețin cel puțin 5% din capitalul social, în comparație cu reglementarea actuală care nu prevede niciun prag de semnificație“, considerăm că se dă libertate de interpretare în aplicarea acestei reglementări. Termenul de „semnificativ“, în opinia mea, intră în contradicție cu pragul minoritar stabilit de 5%. Prin instituirea obligaţiei privind trecerea de la determinarea venitului net anual pentru activităţi independente pe baza normelor de venit la determinarea venitului net anual în sistem real (pentru contribuabilii care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare de 100.000 euro) poate genera o dezvoltare a pieței de contabilitate și consultanță necesară pentru acești contribuabili.
Ordonanța prevede, de asemenea, în mod corect, măsuri de lărgire a bazei impozabile prin includerea impozitării veniturilor realizate de proprietari din închirierea în scop turistic a camerelor din locuinţe având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi cinci camere, inclusiv, folosind normele de venit. Cu toate acestea, modalitatea de declarare este insuficientă pentru colectarea veniturilor fiscale așteptate, datorită neconformării fiscale a contribuabililor.
Consider că veniturile obținute depășesc costurile pe care administrațiile fiscale le vor face cu urmărirea, prevenirea și depistarea nedeclarării corecte. În cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal realizează venituri din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de cinci camere de închiriat, situate în locuinţe proprietate personală, venitul net din cedarea folosinţei bunurilor, pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, se realizează în sistem real. Este puțin probabil să fie înregistrați astfel de contribuabili, este mai mult o situație ipotetică.

Te-ar putea interesa și: