Astfel, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit deschide o nouă sesiune pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Fondurile nerambursabile disponibile în această sesiune, pentru finanţarea proiectelor privind modernizarea exploataţiilor agricole, sunt de 220.577.199 euro, fiind alocaţi acum toţi banii disponibili până la finalul perioadei de finanţare, respectiv 2013.

Potrivit Ghidului Solicitantului modificat, se va acorda finanţare europeană nerambursabilă în mod separat pentru sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru implementarea standardelor privind laptele şi protecţia apelor şi pentru beneficiarii Măsurii 141 „Sprijinirea exploataţiilor agricole de semi-subzistenţă”.

Totodată, au suferit modificări şi valorile maxime eligibile ale proiectelor, în funcţie de sectorul în care se va face investiţia. Astfel, pentru sectorul zootehnic, valoarea eligibilă a unui proiect de investiţii nu poate depăşi 2 milioane de euro, beneficiind de o cofinanţare publică nerambursabilă începând cu 40%. În cazul proiectelor implementate în sectorul vegetal, valoarea maximă a investiţiei nu poate depăşi un milion euro, cofinanţarea publică nerambursabilă pornind tot de la 40%. Cofinanţarea publică nu va putea depăşi un maximum de 70% din valoarea totală a proiectului.   

În situaţia în care se realizează un proiect de investiţii în sectorul zootehnic ce vizează atât protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi cât şi implementarea standardelor în privinţa laptelui crud, valoarea eligibilă totală acceptată a acestuia nu va putea depăşi suma de 2 milioane euro. Din totalul acceptat, investiţia în standardele pentru lapte nu va depăşi suma de 250.000 euro. Cofinanţarea publică nerambursabilă în cazul acestui tip de proiect de investiţii va porni de la 40%.

În privinţa cheltuielilor eligibile, au fost aduse clarificări cu privire la mijloacele de transport specializate. Astfel, vor fi considerate eligibile doar acele mijloace de transport care transporta numai un anumit tip de mărfuri adecvate activităţilor descrise in proiect. În consecinţă, mijloacele de transport eligibile pot fi autocisterne, autoizoterme, mijloace de transport albine, animale.

Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.