De acest sprijin comunitar, finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), pot beneficia producătorii agricoli constituiți potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 – crescători de vaci de lapte și/sau de bivolițe de lapte și/sau de taurine din rase de carne și/sau metișii cu rase de carne.

Solicitantul trebuie să depună o singură cerere pentru toate exploatațiile deținute (cu cod de la ANSVSA), la centrul județean APIA pe a cărui rază teritorială se afla exploatația cu cel mai mare număr de animale.

De aemenea, exploatatiile trebuie să fie localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2007 – 2013.  Bovinele din exploatațiile pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate si înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor – RNE.

Valoarea ajutorului financiar se calculează anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, la ultima cotație a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 30.000.000 de euro. Cuantumul ajutorului specific se calculează de către APIA, după finalizarea verificărilor administrative și la fața locului, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile.