‘Uniunea Democrată Maghiară din România şi-a formulat pachetul detaliat de recomandări pentru modificarea Constituţiei în urma unei analize profunde a exerciţiului politic, administrativ şi juridic al ultimelor două decenii. Necesitatea modificării nu este uniformă: pe lângă modificări radicale există locuri unde este nevoie doar de regândirea perspectivei, la formularea unor măsuri mai precise şi există locuri unde este îndeajuns corectarea exerciţiului existent. Recomandările noastre se referă în primul rând la situaţia constituţională şi de drept civil a comunităţii noastre etnice: recomandăm din nou radierea conceptului statului naţional’, se arată în proiectul de rezoluţie, care va fi supus, sâmbătă după-amiază, votului Congresului.

Potrivit documentului supus dezbaterii Congresului UDMR, consemnarea caracterului naţional al statului în Constituţie este ‘un anacronism’ care, ‘nu poate fi interpretat în termeni juridici şi poate servi drept bază unor măsuri discriminatorii împotriva minorităţilor etnice sau respingerii unor creanţe îndreptăţite ale minorităţilor’.

‘Recomandăm totodată ca legea să recunoască minorităţile naţionale ca elemente constitutive ale statului, pentru că acest principiu constituţional poate crea egalitatea reală în drepturi nu doar între indivizi ci şi între comunităţi, în primul rând între majoritatea română şi naţionalităţile istorice de pe teritoriul României, conform celor stipulate în Declaraţia de la Alba Iulia din 1918. Recomandăm folosirea liberă a simbolurilor naţionale şi specifice comunităţilor. Orice limitare a acestora reprezintă o încălcare a normelor şi exerciţiul internaţional în domeniul drepturilor omului şi a valorilor europene. Recomandăm o clauză constituţională care să ofere posibilitatea reglementări legislative a autonomiei culturale şi condiţii constituţionale pentru constituirea unor regiuni cu statut special’, se arată în documentul prezentat de Rozalia Biro.

Rezoluţia mai recomandă ca pe lângă limba română, în unele regiuni limbile minorităţilor naţionale să poată fi utilizate ca limbi oficiale.

Pachetul de recomandări al UDMR pentru modificarea Constituţiei formulează şi reglementări pentru transformarea sistemului politic şi administrativ, iar elementul definitoriu al acestora este ‘trecerea de la sistemul neclar semi-prezidenţial la sistemul democraţiei parlamentare, cu relaţii de putere clare şi previzibile’.

UDMR mai recomandă un parlament bicameral ‘cu o mai raţională distribuire a competenţelor între cele două camere, pentru mai eficienta funcţionare a parlamentului în general’ şi reglementarea constituţională a unui sistem electoral care să garanteze reprezentare proporţională.

‘Constituţia să declare principiul proporţionalităţii etnice în administraţia locală şi centrală, în instituţii descentralizate şi în unităţi militarizate’, se mai susţine în rezoluţie.

De asemenea, UDMR recomandă radierea posibilităţii emiterii de ordine guvernamentale de urgenţă şi a asumarea răspunderii de către guvern pentru proiecte legislative, acordarea de drepturi decizionale mult mai ample pentru autorităţi locale, cu implementarea integrală a principiului subsidiarităţii.

‘Recomandăm includerea în Constituţie a faptului că statul reacţionează faţă de orice discurs al urii, orice instanţă a antisemitismului, a atacului împotriva etniei maghiare sau unei alterităţi de orice tip. Recomandăm reorganizarea instituţiei puterii judecătoreşti pentru o justiţie mai eficientă, echitabilă şi rapidă. Similar, recomandăm reorganizarea Curţii Constituţionale şi reevaluarea competenţelor acesteia pentru ca organul respectiv să fie într-adevăr garantul constituţionalităţii şi a respectării drepturilor primordiale prin constituţie. În sfârşit recomandăm modificarea articolului 152, referitor la interdicţia modificării dispoziţiilor Constituţiei’, se mai subliniază în document.
În viziunea UDMR, o Constituţie cu aceste modificări ar face ca statul să funcţioneze şi să servească cauza cetăţenilor săi mai eficient. ‘Avem nevoie de o Constituţie care să includă valorile comunităţii noastre maghiare. Suntem convinşi de faptul că relaţia interetnică bazată pe egalitate lingvistică, culturală, religioasă şi naţională este interesul întregii societăţi din România, iar Constituţia trebuie să garanteze acest fapt’, susţine UDMR.

Prin aceste modificări, UDMR consideră că minorităţile vor fi elemente constitutive ale statului.

SURSA: Agerpres