Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Sorin Encuţescu, a discutat cu Huseyin Aykol, general manager Nurol Makina – România şi cu Olcay Kizil, consultant tehnic. În cadrul întâlnirii s-a analizat stadiul demersurilor întreprinse şi etapele parcurse în vederea realizării unei cooperări cu industria de apărare din România. 

Compania Nurol va supune atenţiei părţii române un proiect de acord de cooperare în domeniul industriei de apărare care, potrivit uzanţelor, va fi analizat şi armonizat conform cerinţelor operaţionale ale structurilor din cadrul SNAOPS (Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă). Proiectul de acord va urma apoi procedurile de avizare necesare.

AGERPRES