Staţia de 220/110/20 kV Câmpia Turzii este un important nod în cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional, care asigura conexiunile şi tranzitul de putere din zonele cu excedent de energie electrică către zonele deficitare din Transilvania şi Maramureş. Tranzitul se realizează prin tronsonul de reţele electrice de transport de 220 kV Iernut – Câmpia Turzii – Cluj Floreşti – Tihau – Baia Mare.

Proiectul constă în retehnologizarea completă a staţiei, incluzând echipamente primare şi secundare, sistemul SCADA, teleconducerea de la Dispecerul Energetic Naţional şi Teritorial, montarea unui AT-220 MVA-220/110 kV şi montarea celui de al doilea transformator 110/20 kV.

Staţiile de 110 kV şi de 20 kV au fost puse în funcţiune în anul 1954, iar staţia de 220 kV în anul 1978, fără să existe vreo unitate de transformare între tensiunile de 220 kV şi 110 kV. Finalizarea proiectului şi punerea în funcţiune sunt estimate pentru anul 2017.

De la 1 ianuarie 2014, Transelectrica a demarat investiţii noi în valoare de 84,5 milioane lei. Suplimentar, proiecte în valoare de 312 milioane lei se află în stadii avansate de derulare a procedurilor de achiziţii, deja publicate pe SEAP.

'Faţă de primul trimestru al anului 2013, volumul activităţii de contractare a proiectelor de investiţii este de 4,5 ori mai mare, ceea ce conferă şanse solide de realizare a obiectivului asumat de către conducerea Companiei de accelerare a programului de investiţii în dezvoltarea şi modernizarea Reţelei Electrice de Transport', se spune în comunicat.AGERPRES