Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat in data de 24  aprilie, norma cu privire la activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat, care stabileste conditiile de avizare si functionare a depozitarului activelor fondurilor de pensii administrate privat.

Astfel, pe piata pensiilor administrate privat poate fi depozitar orice institutie de credit din Romania, autorizata de catre Banca Nationala a Romaniei, sau orice institutie de credit autorizata de catre autoritatea similara din statul apartinand Uniunii Europene sau Spatiului Economic European.

Pentru a desfasura activitatea de depozitare, institutia de credit trebuie sa obtina avizul CSSPP, care este acordat de acesta pe baza unor conditii.  

Activitatea de depozitare se desfasoara in baza unui contract de depozitare incheiat intre administrator si depozitar, iar depozitarul primeste sumele rezultate din contributiile participantilor si inregistreaza, verifica si monitorizeaza toate activele detinute de fondul de pensii. Totodata, activele fondurilor de pensii trebuie evidentiate in conturi separate pentru fiecare fond, diferite de cele ale administratorului si ale depozitarului. 

Obligatiile depozitarului mai includ transmiterea in fiecare zi lucratoare, a valoarii activului net, a valoarii unitare a activului net si a numarului de unitati de fond, pentru fiecare fond de pensii pentru care desfasoara activitatea de depozitare, si sa informeze CSSPP despre orice acte sau fapte suspecte de a reprezenta o incalcare a prevederilor legale in vigoare. 

Depozitarului ii este interzis sa garanteze in orice mod sau sa dispuna in orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani incredintate spre pastrare de catre administrator in numele fondului de pensii, sa transfere instrumentele financiare sau sumele de bani incredintate spre pastrare in numele fondului de pensii, in lipsa unor instructiuni corespunzatoare din partea administratorului si sa acorde credite, sub orice forma, administratorului fondului de pensii. 

CSSPP poate retrage avizul depozitarului in situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile avute in vedere la obtinerea avizului, in cazul nerespectarii de catre depozitar a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare, la retragerea autorizatiei de functionare de catre Banca Nationala a Romaniei sau la la initierea procedurilor de supraveghere sau de administrare speciala de catre Banca Nationala a Romaniei.

 

Sursa: Capital 26 Aprilie 2007