Veniturile totale ale acestui buget s-au cifrat la 30,38 miliarde lei, iar cheltuielile totale s-au situat la 30,26 miliarde lei.

La fondul naţional de asigurări sociale de sănătate, deficitul înregistrat în primele şapte luni a fost de 791,2 milioane lei. Veniturile totale s-au situat la 12,19 miliarde lei, cheltuielile totale la 12,98 miliarde lei, iar subvenţiile au însumat 1,59 miliarde lei.

În primele şapte luni din 2014, statul a încasat la bugetul general consolidat, din contribuţii de asigurări, 33,04 miliarde lei, respectiv 5% din PIB, mai mult cu 1,77 miliarde lei (5,7%) decât nivelul încasărilor în aceeaşi perioadă a anului trecut – 31,27 miliarde lei.

În totalul veniturilor bugetare pe primele şapte luni din 2014, încasările din contribuţiile de asigurări au reprezentat 27,3%, comparativ cu 26,9% în aceeaşi perioadă a anului trecut. (Sursa: Agerpres)