Astfel, aceste evenimente demonstrează necesitatea de a crea o rețea perfect funcțională de echipe guvernamentale/naționale de intervenție în caz de urgență informatică (CERT) la nivelul UE până anul viitor, de a organiza mai multe simulări de atacuri cibernetice și de a cerceta problema guvernanței pentru a garanta securitatea tehnologiilor emergente cum este „cloud computing”.
Raportul Bruxelles-ului prezintă etapele care se vor parcurge în continuare pentru întărirea cooperării internaționale în acest sector.
Comisia Europeană va coopera cu statele membre și cu sectorul privat la nivel național, european și internațional, prin intermediul următoarelor măsuri:
– crearea de CERT în restul statelor membre și pentru instituțiile UE până în 2012;
– elaborarea, până în 2012, a unui plan de urgență european în caz de incidente cibernetice, care se va baza pe planurile de urgență naționale;
– organizarea de exerciții regulate de simulare a incidentelor cibernetice, atât la nivel național (numai 12 state membre au făcut acest lucru până în prezent), cât și la nivel paneuropean, așa cum a fost exercițiul „Cyber Europe 2010”;
– promovarea unor principii convenite la nivel mondial cu privire la stabilitatea și reziliența internetului;
– instituirea unor parteneriate strategice în acest domeniu alături de țări terțe (în principal SUA), promovând totodată discuțiile în cadrul forurilor internaționale, de exemplu G8;
– identificarea celor mai bune strategii de guvernanță pentru tehnologiile emergente cu impact global, cum este „cloud computing”.