Având în vedere demararea procedurilor în vederea autorizării vaccinurilor împotriva COVID-19 pentru copiii cu grupele de vârstă 5-12 ani de către Agenția Europeană a Medicamentelor, luând în considerare propunerea vicepreședintelui Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, referitoare la stabilirea unei noi categorii de produse, respectiv a dispozitivelor preumplute cu adrenalină de tip „EpiPen150/Junior” de uz pediatric, formulată pe baza solicitării transmise de președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, în contextul necesității extinderii campaniei de vaccinare pentru grupa de vârstă 05-11 ani, corelat cu apariția constantă a unor cazuri noi de persoane infectate la această grupă de vârstă, care la rândul lor pot răspândi ușor virusul,

în considerarea necesității de menținere a condițiilor socio – economice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și i) din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Ce măsuri s-au luat?

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art.1 – Se aprobă stabilirea unei noi categorii de produse, stocuri de urgență medicală de strictă necesitate constând în dispozitive preumplute cu adrenalină de tip „EpiPen150Junior” de uz pediatric necesare desfășurării în siguranță a procesului de vaccinare a populației din grupele de vârstă 5-11 ani împotriva COVID-19, conform prevederilor anexei.

Art.2 – Se propune ca, pentru asigurarea fondurilor necesare achiziționării produselor prevăzute la art. 1, să fie alocate la nevoie, Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sumele necesare din Fondul de rezervă bugetară la dispozițiaGuvernului.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Anexa la HCNSU nr. 103 din 16.11.2021
HCNSU nr. 103 din 16.11.2021