Potrivit noilor reglementări, autorizarea pentru vânzarea poliței RCA a devenit permanentă, companiile de asigurări nemaifiind obligate să depună la sfârșitul fiecărui an documentația necesară avizării. Asigurătorii RCA au însă obligația să respecte permanent condițiile prevăzute pentru autorizare.
Asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii dacă, în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii daunei, nu a notificat păgubitului  respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii. Termenul în care asiguratorul are obligația de a comunica asiguratului/păgubitului intenția de a desfășura investigații a fost redus de la 10 zile la 5 zile lucrătoare.
În cazul daunelor pentru care valoarea reparațiilor este posibil să depășească valoarea vehiculului avariat, asiguratorul are obligația de a comunica păgubitului, în termen de 10 zile de la data avizării daunei, valoarea maximă a despăgubirii ce poate fi acordată. Din 2012, pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabileşte la un nivel de 1.000.000 euro.
Pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabileşte la un nivel de 5.000.000 euro.
În situaţia în care din motive tehnice baza de date CEDAM nu poate fi interogată sau datele oferite sunt în neconcordanţă cu documentele prezentate de asigurat, asigurătorul trebuie să țină cont de documentele  puse la dispoziţie de asigurat, în vederea stabilirii bonusului sau malusului.