Așadar, Guvernul a modificat numărul maxim de posturi cu care va funcţiona ANAF. Este inclus aparatul propriu şi structurile subordonate, respectiv de 22.507 posturi, ca urmare a majorării numărului cu 220 de posturi pentru activitatea de antifraudă fiscală.

A fost modificat numărul maxim de posturi cu care va funcţiona ANAF

Autoritățile au adoptat hotărârea pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANAF, conform unui comunicat al Executivului.

Actul normativ a introdus mai multe modificări importante. Una dintre ele vizează modificarea numărului maxim de posturi cu care va funcţiona Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Este inclus aparatul propriu şi structurile subordonate, respectiv de 22.507 posturi, ca urmare a majorării numărului cu 220 de posturi pentru activitatea de antifraudă fiscală.

Măsura are în vedere dezvoltarea şi operaţionalizarea Sistemului naţional RO e-Sigiliu prin desfăşurarea mai multor activităţi de către inspectorii antifraudă.

Sistemul RO e-Sigiliu va asigura respectarea trasabilităţii transporturilor rutiere de bunuri cu risc vamal şi fiscal pe teritoriul României şi va îmbunătăţi activitatea autorităţilor competente din administraţia centrală prin modernizarea şi adaptarea procedurilor şi metodelor de supraveghere vamală şi fiscală la realităţile actuale.

Reformele preconizate prin implementarea Sistemului naţional RO e-Sigiliu sunt elaborate în acord cu PNRR.

ANAF
ANAF / SURSA FOTO: News18.ro

Actul normativ a introdus mai multe modificări importante

O altă măsură vizează eliminarea competenţelor în domeniul vamal ce reveneau Direcţiei generale antifraudă fiscală. Altă modificare este preluarea la nivel central a Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi pierderea, de către aceasta a personalităţii juridice.

Actul normativ vizează și  reorganizarea activităţii Direcţiei generale de executare silită cazuri speciale dintr-o activitate concentrată la nivelul aparatului propriu al ANAF, care şi-a îndeplinit scopul pentru care a fost creată, ca structură de nivel central, care să continue să desfăşoare o activitate de coordonare şi îndrumare a celor două tipuri de activităţi principale (executări silite cazuri speciale şi valorificarea bunurilor) ce vor reveni, la nivel operativ, la unităţile subordonate Agenţiei (direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice).

O altă măsură vizează reorganizarea activităţii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) prin utilizarea funcţiei publice, respectiv inspector antifraudă şi aşezarea activităţii operative a DGAF pe structuri judeţene de antifraudă fiscală.

Acestea vor fi operaţionalizate cu data de 1 ianuarie 2025. Scopul este eficientizarea activităţii şi creşterii colectării veniturilor la bugetul general consolidat.