Deficit comercial a fost de 7,46 miliarde euro, în scădere cu 2% faţă de anul 2010, în condiţiile în care exporturile au generat anul trecut intrări de 45 miliarde euro, iar importurile au scos din ţară 52,48 miliarde euro. Balanţa serviciilor rămâne pozitivă, cu un surplus de 382 milioane euro, susţinut în principal de excedentul realizat pe segmentul transporturilor, care se apropie de un miliard de euro.
Turismul rămâne principalul domeniu cu minus în balanţa serviciilor, deficitul adâncindu-se cu 3% anul trecut, la 390 milioane euro, în ciuda faptului că intrările au depăşit un miliard de euro, comparativ cu 860 milioane euro în 2010. Dinamica deficitului contului curent al balanţei de plăţi a fost determinată de evoluţia veniturilor, unde soldul negativ s-a accentuat cu 22%, la 2,33 miliarde euro.
Transferurile curente şi-au reîntărit impactul pozitiv, surplusul de 3,7 miliarde euro fiind mai mare cu 3% faţă de 2010. Deficitul contului curent în anul 2011 a fost finanţat în proporţie de 33,7% prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 1,91 miliarde euro, în scădere cu 13,6% faţă de 2010, cel mai mic nivel al ultimilor 9 ani.
Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost de 75,61 miliarde euro la finele anului trecut (76,7% din total datorie externă), în creştere cu 3,7% faţă de 31 decembrie 2010. Datoria externă pe termen scurt s-a ridicat la 23 miliarde euro (23,3% din total datorie externă), mai mare cu 17,6% faţă de 2010.