Scăderea tarifelor RCA a influențat pe de o parte creșterea gradului de cuprin­dere în RCA al parcului auto activ din România, acesta ajungând la 89%, dar, pe de altă parte, a condus la scăderea vo­lumului primelor brute subscrise pentru acest tip de asigurări. Astfel, suma totală a primelor de asigurare subscrise pentru RCA în primele nouă luni din 2011 a atins o valoare de peste 1,4 miliarde lei. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, când primele subscrise au fost de aproape 1,88 miliarde lei, s-a înregis­trat o scădere cu 23% pe total piaţă.
Numărul dosarelor de daună RCA avizate în primele 9 luni ale lui 2011 a fost de 241.062 dosare, în scădere cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar valoarea despăgubirilor plătite de asigurători a fost de 1,19 miliarde lei. Dauna medie plătită la nivelul între­gii piețe de asigurări a fost pentru primele nouă luni ale anului 2011 în cuantum de 5.183 lei, înregistrând o creştere cu 8%, față de aceeaşi perioadă a anului 2010, când valoarea a fost de de 4.778 lei.
Rezerva de daună RCA avizată, la data de 30.09.2011 era în sumă de peste 1,3 miliarde lei, înregistrând o creștere cu 33 %, față de 30.09.2010. De asemenea, din raportările transmise de asigurători s-a constatat faptul că, la nivelul întegii piețe, rata daunei este de 94%, în creștere față primele nouă luni din 2010.
Începând din 2012, România va trebui să aplice limitele maxime de răspundere în cazul asigurărilor RCA (1 milion de Euro pentru pagube mate­riale și 5 milioane Euro pentru vătămări corporale), așa cum s-a angajat în mo­mentul aderării la Uniunea Europeană.

Te-ar putea interesa și: