„Suma alocată României prin acest program pentru finanțarea proiectelor din sectorul de transport din Fondul de Coeziune este de aproximativ 1,23 miliarde de euro. În cadrul primului apel de proiecte, beneficiarii din România, inclusiv cei care s-au asociat cu organizații din alte state, au depus deja 14 propuneri de proiecte cu o valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Aşadar, acestea sunt proiectele:

1. Modernizarea legăturii feroviare între Braşov şi Sighişoara; secţiunea Braşov-Apata şi Cata-Sighişoara – valoarea proiectului în euro: 890.000.000

2. Realizarea unei platforme multimodale în Portul Galaţi – valoarea proiectului în euro: 136.000.000

3. Executarea unor construcții în partea de sud a Portului Constanța (TEN-T Core), ce constau în transformarea unei insule artificiale și a țărmului vecin într-un terminal multimodal pentru hidrocarburi – valoarea proiectului în euro: 92.000.000   

4. Activități pilot necesare dezvoltării capacității tehnice pentru reabilitarea senalului navigabil – valoarea proiectului în euro: 25.000.000          

5. Realizarea unui terminal intermodal în zona libera a Portului Giurgiu – valoarea proiectului în euro: 15.594.063

6. Reabilitarea și întreținerea șenalului navigabil – valoarea proiectului în euro: 8.500.000               

7. Studii pentru Intelligent Transport System- valoarea proiectului în euro: 6.000.000      

8. Revizuirea studiului de fezabilitate pentru proiectul de îmbunătăţire a navigaţiei pe sectorul comun România-Bulgaria; secţiunea Portile de Fier-Călăraşi- valoarea proiectului în euro: 6.000.000              

9. "SPINE – Safety Performance and Investment for Network Europe": realizarea unor studii privind siguranța rutieră- valoarea proiectului în euro: 2.000.000  

10. Elaborarea studiului de fezabilitate pentru secţiunea de cale ferată Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeş (230 km)- valoarea proiectului în euro: 1.500.000        

11. Infrastructure Harmonized eCall European Pilot (I HeRO)- studii pentru siguranța rutieră- valoarea proiectului în euro: 1.069.100            

12. EU ITS Platform- studii pentru Intelligent Transport System- valoarea proiectului în euro: 750.000

13. Revizuirea studiului de cale ferată Craiova-Calafat (108 km)- valoarea proiectului în euro: 500.000

14. PILOT Platform for access services to OPMET (worldwide/ECAC) data (METAR, TAF, SIGMET) în format WXXM- studii pentru traficul aerian – valoarea proiectului în euro: 407.209        

Programul Connecting Europe Facility (CEF) urmărește accelerarea investițiilor în domeniul rețelelor de transport, energie și telecomunicații transeuropene și mobilizarea finanțărilor publice sau private. De asemenea, CEF urmărește valorificarea sinergiilor dintre sectoarele de transport, telecomunicații și energie, sporind astfel eficacitatea intervențiilor UE și permițând optimizarea costurilor. De asemenea, CEF stabilește defalcarea resurselor care urmează a fi puse la dispoziție în cadrul financiar multianual, pentru anii 2014 – 2020.

Prin acest program sunt sprijinite proiectele de interes comun care vizează dezvoltarea și construcția unor infrastructuri și servicii noi sau modernizarea celor existente în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei. În cadrul CEF este prioritară acordarea de finanțări pentru dezvoltarea conexiunilor care lipsesc din sectorul transporturilor. De asemenea, CEF contribuie la sprijinirea proiectelor care au o valoare adăugată la nivel european și care au beneficii importante pentru societate, însă nu dispun de finanțare adecvată din partea pieței.

 Următorul apel de proiecte pentru contractarea de finanțări destinate sectorului de transport va fi deschis în prima parte a anului 2016.