Acordul a fost semnat de Ministrul Finanţelor Publice Florin Georgescu şi Francois Rantrua, director de ţară, biroul Băncii Mondiale din România.
Împrumutul se contractează în contextul eforturilor de consolidare a rezervelor fiscale şi de facilitare a accesului României pe pieţele de capital la costuri competitive, prin transmiterea unui semnal pozitiv, credibil pieţelor financiare internaţionale.
Acest credit extern se adaugă la rezerva trezoreriei statului (buffer), MFP neintenţionând să utilizeze această sumă, deoarece soldul în valută al trezoreriei este la nivelul convenit cu instituţiile internaţionale, împrumutul fiind un instrument de tip preventiv.
Acordul semnat astăzi urmează recentei tranzacţii de succes efectuate pe 4 septembrie de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa externă de capital, prin care s-au atras 750 mil. euro.
Condiţionalităţi – reforme în finanţele publice, energie şi sănătate
Conform specificului, accesarea împrumutului este condiţionată de îndeplinirea unor acţiuni care cuprind o serie de măsuri de reformă în sectoarele finanţelor publice, administrare fiscală, energie şi sănătate, similare cu cele agreate în cadrul pachetului de asistenţă financiară de tip preventiv încheiat cu CE, FMI şi BM, dintre care cea mai mare parte sunt îndeplinite.
Cât ne costă împrumutul
Împrumutul este acordat pe o perioadă de 12 de ani, din care 11,5 ani perioadă de graţie, la o dobândă egală cu dobânda: EURIBOR la 6 luni + o marjă fixă aplicabilă la data tragerii de 0,60%, conform ultimei comunicări a BIRD (ceea ce, în prezent reprezintă circa 1,11%), plătibilă semianual. Împrumutul se va rambursa într-o singură tranşă (rambursare tip bullet) pe data de 1 februarie 2024.
Banca mai percepe:
–        un comision iniţial de 0,25% aplicat la suma împrumutului plătibil după intrarea în efectivitate a acordului de împrumut, şi
–        un comision de angajament (stand-by fee) de 0,50% p.a. aplicat la suma netrasă din împrumut şi plătibil semianual, până la tragerea sumelor împrumutului.