La recomandarea comisarului european pentru mediu, Janez Potočnik, executivul comunitar a trimis celor două state membre un aviz motivat, solicitându-le să se conformeze în termen de două luni. În caz contrar, Comisia Europeană poate să defere cazurile Curții de Justiție a UE și să solicite sancțiuni financiare imediate.

Conform unei noi politici, dacă statele membre nu transpun legislația UE în legislația națională în termenul prevăzut, Comisia poate solicita Curții impunerea de sancțiuni financiare încă de la prima sesizare a acesteia, fără a fi nevoie să solicite o a doua hotărâre. Această politică a fost adoptată în noiembrie 2010 și a intrat în vigoare la 15 ianuarie 2011.

Directiva-cadru a UE privind deșeurile instituie cadrul juridic pentru tratarea deșeurilor în spațiul comunitar și introduce principii de gestionare a acestora, cum ar fi principiul „poluatorul plătește”, stabilind o ierarhie obligatorie în materie de gestionare a deșeurilor. Astfel, statele membre trebuie să acorde prioritate prevenirii, apoi reutilizării, reciclării și altor operațiuni de valorificare, eliminarea reprezentând opțiunea cea mai puțin dezirabilă.