Belgia nu a reușit încă să rezolve problema depășirii nivelului acestor particule în 8 zone ale țării. La recomandarea comisarului pentru mediu Janez Potočnik, Comisia a hotărât prin urmare să dea în judecată Belgia la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Deoarece România se află la rândul său în situația de a nu respecta valorile limită privind calitatea aerului în cazul PM10, Comisia va trimite un aviz motivat în cadrul acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, aflată în curs de desfășurare. România are la dispoziție două luni pentru a se conforma. În absența unui răspuns mulțumitor, Comisia ar putea sesiza Curtea de Justiția a UE în privința acestui caz.
Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa le impune statelor membre să limiteze expunerea cetățenilor la micro-particulele cunoscute sub denumirea de PM10. Actul legislativ limitează expunerea în ceea ce privește atât concentrația anuală (40 μg/m3), cât și concentrația zilnică (50 μg/m3), care nu trebuie depășite de mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic.
În România s-a constatat că limitele privind PM10 sunt depășite în 17 zone. În 2010, România a solicitat o derogare pentru 11 dintre aceste 17 zone, iar Comisia Europeană a trimis un aviz motivat privitor la cele 6 zone care nu intrau sub incidența cererii de derogare. După analizarea cererii de derogare, Comisia a ajuns la concluzia că nu se întrunesc condițiile necesare, prin urmare va trimite României un aviz motivat pentru alte 9 zone (între timp situația s-a ameliorat în 2 dintre regiuni). România are la dispoziție două luni pentru a trimite un răspuns. Lipsa progreselor în acest domeniu ar putea conduce la sesizarea Curții de Justiție a UE.
Particulele în suspensie (PM10) se găsesc în special în emisiile poluante generate de industrie, trafic și încălzirea locuințelor. Ele pot provoca astm, afecțiuni cardiovasculare, cancer pulmonar și deces prematur.