Verificarea şi revizia instalaţiei de utilizare gaze naturale (IUGN) reprezintă un control preventiv şi obligatoriu, a cărui responsabilitate este, conform legii, în sarcina clientului.

Realizarea serviciilor de verificări şi revizii ale instalaţiilor de gaze naturale este esenţială pentru companii, deoarece garantează siguranţa angajaţilor, asigurarea normelor de protecţie a muncii şi eficienţa continuării activităţii, indiferent că vorbim despre instalaţii destinate producţiei sau încălzirii.

Prevederi legale

Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează periodic la maximum 2 ani, iar revizia tehnică la maximum 10 ani. Pe lângă operaţiunile periodice, controlul instalaţiei de utilizare este obligatoriu după orice eveniment care poate afecta instalaţia de utilizare sau în urma neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni. În cazul nerealizării serviciului de verificare/revizie în termenul specificat mai sus, furnizorii de gaze naturale sunt puşi în situaţia de a solicita operatorului sistemului de distribuţie gaze naturale sistarea furnizării pentru aceşti clienţi,  din raţiuni de siguranţă a reţelei şi a instalaţiei de utilizare.

Oferte adaptate nevoilor companiilor

GDF SUEZ Energy România, companie autorizată şi cu experienţă în domeniu, parte a Grupului GDF SUEZ, este unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii tehnice destinate siguranţei instalaţiilor de gaze naturale, acompaniind clienţii în aceste demersuri de maximă importanţă.

Despre serviciile de profil oferite de companie pentru clienţii business, ne vorbeşte Cristian Tudose, Director Direcţia Managementul Clienţilor şi Vânzări  Middle Market, GDF SUEZ Energy România:

„Compania GDF SUEZ Energy România a lansat încă din 2009 servicii de revizii şi verificări ale instalaţiilor de gaze naturale, pentru a răspunde nevoilor clienţilor noştri. Ofertele au fost dezvoltate progresiv, astfel încât să acopere şi nevoile de mentenanţă, reparaţii sau chiar înlocuiri, după caz. În prezent, acoperim o paletă largă de servicii de profil pentru companiile cu un consum mai mare de 116,29 MWh, precum: proiectare şi execuţie de instalaţii de utilizare gaze naturale; verificări şi revizii tehnice ale instalaţiilor de utilizare; reparaţii curente, modificări de trasee, realizarea de ramuri noi sau dezafectări ale instalaţiilor de utilizare de gaze naturale; montare de vane antiseismice; renominalizare receptori cu modificarea instalaţiei de utilizare de gaze naturale. Echipele noastre sunt pregătite să acorde consultanţă tehnică în legătură cu oricare dintre activităţile enumerate mai sus, dar şi să accepte provocarea unor proiecte tehnice complexe.”

Nefuncţionarea în parametri de siguranţă a instalaţiei de utilizare gaze naturale reprezintă unul dintre primele riscuri menţionate de managerii companiilor cliente ale GDF SUEZ Energy România (studiu intern, 2012), pentru care aceştia consideră necesară alegerea de profesionişti care oferă garanţia unor lucrări de calitate şi a unui parteneriat de lungă durată.

Dincolo de responsabilitatea legală, companiile au nevoie să ştie că activitatea lor continuă în condiţii de siguranţă şi de eficienţă. De aceea, reviziile, verificările şi mentenanţa instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale trebuie realizate cu profesionişti recunoscuţi în piaţă şi care au dovedit deja o experienţă relevantă.

 

Articol publicitar furnizat de GDF SUEZ Energy România

GDF SUEZ Energy România, cu un portofoliu de peste 1,4 milioane de clienţi, ocupă poziţii de lider al pieţei de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, precum şi în domeniul serviciilor asociate energiei. În 2009, GDF SUEZ Energy România a intrat pe piaţa furnizării de energie electrică pentru clienţii business. Pentru mai multe detalii, click aici.