Astfel, proiectul prevede că taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 1 euro/ha, taxa anuală pentru activitatea de explorare la valoarea de 5 euro/ha, iar taxa anuală pentru activitatea de exploatare la 100 euro/ha. 

Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM), valorile taxei anuale care se achită în funcţie de suprafeţele pe care se desfăşoară activitatea minieră şi modul de plată sunt precizate în art. 44 alin. 2-6 Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, la articolul respectiv se menţionează că taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune era de 25.000 lei/kmp, iar taxa anuală pentru activitatea de explorare de 100.000 lei/kmp. Aceasta se dubla după doi ani şi devenea de cinci ori mai mare după 4 ani. Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabilea la 25.000.000 lei/kmp. Cum tarifele sunt exprimate în lei vechi, rezultă că taxa de prospecţiuni era de 2,5 lei, cea pentru explorare de 10 lei, iar pentru activitatea de exploatare de 2.500 de lei (545 de euro la cursul BNR din 17 august). 

Valorile au fost reactualizate prin Hotărârea Nr. 350 din 20 mai 2015, astfel: taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 341 lei/kmp, taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileşte la 1.367 lei/kmp, iar taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 34.180 lei/kmp (7.460 de euro la cursul BNR din 17 august). 

Tot la la capitolul privind taxele se menţionează faptul că "Taxele prevăzute la alin.(2)-(4) se datorează anual şi se plătesc anticipat pentru anul viitor, la cursul BNR lei – euro stabilit la data plăţii, până la data de 31 decembrie a anului în curs". 

"Cuantumul redevenţei cuvenită Bugetului de Stat se stabileşte prin legislaţia specifică", se menţionează în proiect. 

De asemenea, pentru autorizaţiile, avizele, analizele, expertizele şi alte acte eliberate de A.N.R.M. în exercitarea atribuţiilor sale în activitatea de concesionare şi reglementare în domeniul explorării şi exploatării resurselor hidrominerale, aceasta percepe tarife stabilite prin ordin al preşedintelui acesteia şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Proiectul a fost postat în dezbatere publică pe data de 17 august 2017 pe pagina de internet a Ministerului Economiei, iar propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc în termen de 10 zile de la data publicării.

AGERPRES