În ceea ce priveşte valoarea plăţilor intermediate de la CE, acesta se ridica la 1,158 miliarde euro, respectiv 33,3%. 

Numărul total al proiectelor depuse era de 15.441, iar valoarea totală a acestora era de 70,083 miliarde lei. Au fost aprobate 4.412 proiecte, în valoare de 21,455 miliarde lei. 

Obiectivul general al POSDRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă.

SURSA: Agerpres