0Documentul redactat de Carlos Coelho arată că, ”ţinând cont de rezultatele evaluărilor şi a vizitelor de reevaluare necesare realizate de echipele de experţi, raportorul ajunge la concluzia că, deşi există unele chestiuni deosebite care vor necesita o informare periodică şi o urmărire pe viitor, acestea nu constituie un obstacol pentru deplina aderare a celor două state membre” la spaţiul Schengen.

Amendamentele la raportul Coelho se pot depune până în 14 aprilie, iar documentul urmează a fi supus votului în Comisia LIBE în data de 2 mai. Votul în plen va avea loc în sesiunea de la Strasbourg din luna iunie, înaintea reuniunii Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) din aceeaşi lună. În procesul decizional privind extinderea spaţiului Schengen, Parlamentul European trebuie să îşi dea un aviz consultativ.

Concluziile experţilor europeni (din Sch-EVAL, grupul de lucru pentru evaluare Schengen) au fost deja aprobate de Consiliu şi trimise Parlamentului European, cu excepţia raportului privind ultima vizită de reevaluare privind graniţele externe ale Bulgariei, care trebuie să fie aprobat de Consiliu şi trimise către PE, chiar dacă raportorul a avut ocazia de a primi documentul într-o ”manieră informală”.
Raportorul susţine că trebuie ţinut cont de faptul că zona Bulgaria-Turcia-Grecia este una din cele mai sensibile arii ale frontierelor externe ale UE, în termeni de migraţie ilegală, ceea ce face necesar ca Bulgaria să adopte unele măsuri adiţionale, mai ales pentru a pregăti un plan special care să conţină acţiunile de implementat în momentul intrării în Schengen şi de asemenea o abordare comună (între Grecia, Turcia şi Bulgaria) pentru a putea răspunde la posibila creştere a presiunii migraţioniste. ”În acest context, raportorul prezintă un amendament prin care solicită ca statele membre vizate să informeze în scris PE şi Consiliul, într-o perioadă de şase luni de la data intrării în vigoare a acestei decizii, cu privire la implementarea acestor măsuri adiţionale”, se mai menţionează în raportul elaborat de Carlos Coelho.

În cadrul reuniunii de marţi din LIBE, raportorul PE a subliniat că este necesar ca viitorul sistem de evaluare Schengen să nu opereze cu duble standarde, fiind necesar astfel ca toate ţările Schengen, atât membre, cât şi candidate, să fie supuse aceloraşi criterii de evaluare.

În final, raportul Coelho arată că este important de reamintit că eliminarea controalelor la graniţe cere un nivel minim de încredere reciprocă între statele membre cu privire la existenţa unor controale eficiente la graniţele externe, întrucât securitatea spaţiului Schengen depinde de rigoarea şi eficienţa cu care fiecare stat membru îşi desfăşoară controalele la graniţele sale externe.

Reprezentanta preşedinţiei ungare a Consiliului UE a reafirmat că aderarea României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen, o prioritate a preşedinţiei ungare a Consiliului UE, ar trebui să aibă loc de îndată ce toate condiţiile sunt îndeplinite.

În intervenţia sa, eurodeputatul Simon Busuttil (PPE) a menţionat că este important ca toate criteriile de aderare la spaţiul Schengen să fie respectate şi după aderare, în condiţiile în care cele două ţări candidate se confruntă cu diverse provocări.

Eurodeputata bulgară Iliana Iotova (S&D) a spus că susţine concluziile raportului Coelho şi şi-a exprimat opoziţia faţă de tentativele de legare a procesului de evaluare Schengen de Mecanismul de cooperare şi verificare în justiţie (MCV). Ideea a fost susţinută şi de Ioan Enciu (S&D), shadow-raportor al PE pentru extinderea spaţiului Schengen, care a menţionat că este important să nu se facă nicio conexiune între procesul de evaluare Schengen şi alte dosare, precum MCV.