Din totalul solicitărilor, 2.800 au fost deja evaluate de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri,  fiind admise  2.443. 
Până în prezent au fost semnate  120 de contracte de către  cele 10 institutii bancare partenere in Program,  numărul acestora urmând să înregistreze o creştere  accelerată în perioada imediată.
Celelalte două programe, Programul Start şi Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri, sunt destinate în mod special tinerilor antreprenori. 
Primul dintre acestea priveşte dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi facilitarea accesului la finanţare.

Microîntreprinderile cu o vechime mai mică de 2 ani pot beneficia de o alocaţie financiară nerambursabilă de 100.000 de lei, reprezentând maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile. De facilităţile acordate prin programul Start au beneficiat în 2011, până la această dată 100 firme, din 416 aplicanţi, urmând ca, odată cu suplimentarea bugetară datorată numărului mare de aplicanţi să mai beneficieze încă 30.
Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri prevede acordarea de fonduri nerambursabile de până la 10.000 euro, garanţii în proporţie 80% din valoarea creditului şi scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru maximum 4 angajaţi. Antreprenorul are obligaţia de a angaja cel puţin 2 persoane.
Numărul de firme beneficiare ale  diferitelor facilităţi din cadrul acestui Program este de  3.323,  pentru alocaţie financiară nerambursabilă  aplicând  1.256 de societăţi, plafonul maxim alocat fiind atins în prima jumătate a lunii octombrie a acestui an.
Deaorece programele au avut succes, acestea vor fi continuate şi anul următor. Vor fi alocate 21 milioane lei pentru Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri, 10 milioane lei pentru Programul Start şi 70 milioane lei pentru Programul Mihail Kogălniceanu.
 
Condiţii de eligibilitate pentru IMM, comune celor trei programe:
• să nu fie în procedură de insolvenţă;
• să nu fie emisă o decizie de recuperare a ajutorului de stat;
• să nu fie în dificultate conform directivelor europene;
• să nu se afle în litigiu cu Ministerul de Finanţe sau cu Ministerul Economiei sau cu instituţia de credit unde doreşte să ia un credit;
• să nu fi beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) de ajutoare de minimis, inclusiv ajutorul acordat în cadrul programului, a căror sumă să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru activităţi desfăşurate în sectorul transportului rutier;
• să nu desfăşoare activităţi excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
Suplimentar, pentru Programul Mihail Kogălniceanu:
• societatea comercială are o vechimea de cel puţin 2 ani la data solicitării de finanţare;
• aplicantul să prezinte garanţii colaterale de până la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garanţii de stat.
• să nu figureze cu credite restante în Centrala Riscurilor Bancare;
• să nu figureze cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în Centrala Incidentelor de Plăţi;
Suplimentar, pentru Programul Start:
• societatea comercială are o vechimea de cel mult 2 ani la data solicitării de finanţare;
• societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului şi nici nu are asociaţi, acţionari sau administratori care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului START în anii anteriori.
Suplimentar, pentru Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri:
• aplicantul are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a S.R.L. în Registrul Comerţului;
• aplicantul înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată;
• microîntreprinderea nou înfiinţată este societate comercială cu răspundere limitată-debutantă (SRL-D), care funcţionează pe durată nedeterminată.

Te-ar putea interesa și: