”Industria farmaceutică este parteneră a sistemului de sănătate. În prezent, dacă analizăm structura consumului de resurse din sănătate, vedem că 21% din fondurile pentru sănătate sunt cheltuite pe medicamente, iar dacă acest procent este asemănător cu cel din ţările Europei, în România el se achită dintr-un buget pentru sănătate extrem de mic, comparativ cu restul continentului. Sistemul nu este suficient de bine finanţat nici la nivelul sănătăţii generale, nici la nivelul medicamentelor”, a declarat directorul Dragoş Damian pentru Agerpres.
El a arătat că, pe de altă parte, toate supra-reglementările din sănătate din ultimii ani au vizat numai zona medicamentelor şi aceste mecanisme au determinat fie dispariţia unor medicamente din farmacii, fie înlocuirea celor ieftine cu altele scumpe. „De ce un control mai bun al utilizării fondurilor nu se face şi la restul de 79% din resursele financiare care merg spre sănătate, şi care sunt spitalele, medicina primară şi cea de ambulator ? Şi aici ar trebui instituit un control mai bun în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor. Ideea de a introduce asigurările de sănătate voluntare, complementare şi suplimentare este necesară, pentru a atrage de la persoanele care dispun de mai mulţi bani surse în plus de finanţare. Aceste surse suplimentare vor fi administrate de operatori privaţi, în aşa fel încât banii să nu se scurgă din sistem, să nu existe abuzuri şi fraude şi ei să ajungă, într-adevăr, la pacient. Aceasta este ideea de bază: o finanţare atât din sursa publică, dar mai ales din sursa privată”, a spus Dragoş Damian.
Sursa: Agerpres