Povestea Bursei începe odată cu naşterea României moderne. Camerele de Comerţ şi Industrie au fost create în ţara noastră prin legea din 30 septembrie 1864, însă aceasta n-a fost aplicată decât în 1868, când a luat naştere Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti.

Primii membri ai acestei camere de comerţ au fost Miron Vlasto (preşedinte), I. V. Socec, Paraschiv Atanasiu, Constanin Orghidan, C. D. Atanasiu, Ion P. Bălanolu şi Ştefan Pavel. Încă de la începuturi, Camera a resimţit dezavantajele legii sale constituţionale şi a cerut în mai multe rânduri ministrului modificarea acestea. Este important să constatăm că aproape toate reformele economice şi problemele comerciale de tot felul se numărau printre preocupările Camerei de Comerţ. Dacă guvernele ar fi ţinut cont de rapoartele şi insistenţele Camerei, progresele economice ale ţării ar fi fost mult mai rapide. Camera cerea, în aceeaşi perioadă, înregistrarea firmelor (care n-a fost adoptată decât prin lege, în 1880), crearea unei şcoli de ucenici, zi de odihnă duminica (admisă abia în 1897) şi crearea unei burse.

Într-adevăr, Bursa, deşi creată de destul de multă vreme (1881), nu dădea rezultatele aşteptate. Controlul din partea Statului nu era suficient, dispoziţiile legii erau încălcate, iar comerţul avea de suferit din cauza incertitudinii operaţiilor şi mai ales a fluctuaţiilor extraordinare pe care arbitrariul îl crea asupra comerţului. Se impunea o reorganizare. Aceasta a fost făcută prin legea din 1904, iar efectele sale s-au făcut simţite imediat. Camera de Comerţ – aflată pe strada Doamnei, în fosta casă a lui P.P. Carp, precum şi Bursa, situată în casa din colţul străzilor Doamnei cu Academiei, ocupau nişte imobile prea puţin demne de asemenea instituţii şi mai ales improprii scopului lor. Ca urmare a donaţiei pe care le-a făcut-o Ministerul Domeniilor şi iniţiativei şi interesului preşedintelui Camerei de comerţ, George Assan, instituţia a iniţiat un concurs internaţional.

Concursul viza realizarea unui proiect care să răspundă tuturor cerinţelor Camerelor şi construirea unui sediu demn de Cameră şi de Bursă. Ştefan Burcuş a obţinut premiul I, iar clădirea Bursei a fost proiectată de acesta. Instituţia a dispărut odată cu naţionalizarea, în vechiul ei sediu fiind amenajată, în 1955, Biblioteca Centrală de Stat.