Mai exact, dacă o persoană fizică are toate veniturile realizate prin categoria Persoană Fizică Autorizată (PFA), indiferent dacă sunt venituri realizate din activităţi independente sau virări salariale aferente unei anumite activităţi şi a contractat şi a contractat un credit pe care nu îl mai poate plăti, banca nu are voie să se mai îndrepte împotriva bunurilor generale, mobiliare sau imobiliare ale debitorului.

Spre deosebire de până acum, când banca putea să execute şi imobilul înscris pe numele debitorului, nu doar bunurile aflate în patrimonial PFA, aliniatul 4 al articolului 2324 din Codul Civil spune că, “Bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exerciţiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite numai de creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu profesia respectivă. Aceşti creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri ale debitorului.”

Cristina Besu, senior legal adviser la Kiwi Finance recunoaşte că “Noul Cod civil instituie o segmentare a patrimoniului în două sau mai multe mase patrimoniale distincte. Separaţia de patrimonii poate fi efectul patrimoniului de afectaţiune profesională, al fiduciei sau al administrării depline a bunurilor”.

Ea atrage însă atenţia că, multe bănci au totuşi luată o măsură de precauţie în contractile încheiate cu debitorii plătiţi pe PFA. De obicei, se încheie şi un contract de fidejuisiune, garantare, între bancă şi deţinătorul de PFA. De  asemenea, la aliniatul precedent din acelaşi cod civil, se precizează că pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului, dacă bunurile de patrimoniu nu sunt suficiente pentru satisfacerea creditorului, “motiv pentru care consider că aceste prevederi vor determina interpretări diferite înainte de a se ajunge la o practică unitară”, spune Cristina Besu.

Surse din mediu bancar interpretează totuşi mai strict aceste prevederi, spunând că banca nu se va putea îndrepta împotriva bunurilor personale ale celui care deţine PFA, motiv pentru care noile norme de creditare ale fiecărei bănci vor putea lua în calcul noi metode de garantare.