Autorităţile au în plan adoptarea unor măsuri anticriză care să acorde unele facilităţi firmelor, mai ales celor nou înfiinţate. Unele măsuri vor fi introduse în primăvara acestui an, prin modificarea Codului de procedură fiscală.

Pentru a ajuta oamenii de afaceri în această perioadă dificilă, Guvernul pregăteşte noi măsuri de combatere a crizei, care au în vedere stoparea controalelor abuzive la firme, simplificarea publicării actelor de funcţionare a firmei şi reducerea la minim a capitalului pentru microîntreprinderile înfiinţate de către tineri.

„Va fi revizuită modalitatea de percepere a creanţelor fiscale accesorii, prin înlocuirea sistemului majorărilor de întârziere cu unul mai flexibil, bazat pe dobânzi şi penalităţi de întârziere. Va fi reglementată şi posibilitatea reglării pe cale amiabilă, după primirea somaţiei, a eventualelor neconcordanţe în fişa de evidenţă pe plătitor şi evidenţa contribuabililor, urmând să fie eliminate şi prevederile actuale care condiţionează suspendarea de către instanţă a executării unui act administrativ fiscal de depunerea unei cauţiuni”, potrivit unor surse ministeriale citate de Mediafax.

Vor fi stopate controalele abuzive ale statului

Autorităţile au în vedere şi restrângerea condiţiilor impuse angajatorilor care încadrează şomeri, iar competenţele profesionale vor fi recunoscute şi certificate, ca măsură de stimulare a ocupării. În plus, se doreşte stoparea controalelor abuzive ale statului la firme.
“Pentru a feri companiile de verificări abuzive din partea diferitelor autorităţi, vor fi aplicate amenzi de până la 2.000 lei persoanelor care dispun nejustificat controale repetate, cu aceeaşi tematică şi la acelaşi contribuabil”, au arătat sursele.

Prin control repetat nejustificat se va înţelege verificarea iniţiată în cursul a doi ani consecutivi de către aceeaşi instituţie de control, la aceeaşi firmă, în lipsa unor elemente clare care să justifice aceste acţiuni.
În acelaşi timp, Guvernul va majora cu câte 500 lei limitele minime şi maxime ale amenzilor percepute pentru neachiziţionarea registrului unic de control.

Lege pentru simplificarea formalităţilor de publicitate

Guvernul va interveni şi în cazul procedurilor de aprobare tacită, urmând să decidă că în cazul în care o autorizaţie nu este emisă în termenul legal, solicitantul va primi un document oficial prin care i se va permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii şi care va ţine loc de autorizaţie în toate cazurile, inclusiv în faţa organelor de control. În acelaşi timp, va fi eliminată obligativitatea participării procurorului la soluţionarea litigiilor în domeniul emiterii autorizaţiilor.

În plus, va fi introdusă şi o lege distinctă de simplificare a formalităţilor de publicitate privind constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale, prin introducerea unor reguli care vor permite publicarea hotărârilor judecătoreşti şi a actelor comercianţilor prin intermediul unei platforme electronice centrale, organizată la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.