Criza economică și prăbușirea burselor cauzate de pandemia de coronavirus lovesc puternic în conturile participanților de pe Pilonul II de pensii.

Conform datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, Valoarea Activului Net – VAN al fondurilor de pensii de pe Pilonul II a scăzut cu peste 2,6 miliarde lei, într-o singură lună de zile.

Astfel, ASF raportează la finele lunii martie un VAN total, pentru toate cele 7 fonduri de pe Pilonul II, de 60.139,98 milioane lei, cu 2.68 miliarde lei mai mic decât la finalul precedente.

La 28 februarie 2020, indicatorul cifra 62.821,80 milioane lei.

Depreciere pe linie

Toate cele 7 fonduri active în prezent pe Pilonul II au raportat o depreciere a VAN, în perioada amintită, după cu urmează (milioane lei): NN – minus 1.041, AZT Viitorul Tău – minus 600, ARIPI – minus 254, Vital  – minus 229, Metropolitan Life – minus 291, BCR – minus 171, BRD – minus 96.

Trebuie precizat că dimensiunea deprecierii activelor nete ale fondurilor de pensii este strâns legată de valoarea totală a acestora, dar și de structura portofoliului investițional ales de fiecare administrator în parte.

Astfel, administratorii care promit participanților la fondurile de pensii randamante mai mari aleg instrumente investiționale cu risc crescut, cum ar fi acțiuni și obligațiuni listate la bursă, a căror valoare s-a depreciat semnificativ, ca urmare a prăbușirii burselor internaționale, pe fondul pandemiei de coronavirus.

Din contră, administratorii de fonduri de pensii care aleg o variantă de plasamente sigure, cum ar fi titlurile de stat sau depozitele, sunt puși la adăpost de aceste fluctuații ale pieței.

Bani mai puțini pentru participanți

Trebuie precizat că activul net contabil este un indicator de bază în analiza financiară, fiind inclus atunci când se realizează estimarea valorii unei companii, în acest caz, a unui fond de pensii.

Prin împărțirea valorii activului net al unui fond de pensii la numărul de titluri, se stabilește valoarea unitară a activului net -VUAN, adică valoarea unui titlu de participare.

Înmulțită cu numărul de titluri deținute, VUAN stabilește ce sumă are de primit un participant la fondurile de pensii.

Conform datelor ASF, de la începutul colectării în sistem au fost virate contribuţii pentru 7,249 milioane de participanţi.