Potrivit unui comunicat al CNADNR, aceasta a transmis spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) anunţul de participare la licitaţia pentru contractul de proiectare şi execuţie a tronsonului de autostradă Cernavodă-Medgidia.

Proiectul are ca scop realizarea a 20,49 kilometri de autostradă.

Proiectarea va dura trei luni, execuţia 12 luni, la care se adaugă 24 de luni perioada de garanţie.

Finanţarea proiectului va fi asigurată de la Banca Europeană de Investiţii, din fonduri de Coeziune de la Comisia Europeană şi de la bugetul de stat.

Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a reziliat, în aprilie, contractul încheiat cu firma franceză Colas, deoarece compania nu a finalizat proiectarea pe o lungime de aproximativ 14 kilometri şi nu a obţinut avizele şi acordurile necesare, inclusiv autorizaţia de construire, însă a solicitat costuri suplimentare importante şi prelungirea termenului de execuţie cu 24 de luni.

Totodată, pe sectorul de 5,5 kilometri, aflat în execuţie, lucrările au fost începute cu întârziere în vara anului 2010, iar începând cu luna octombrie 2010 execuţia lucrărilor la podeţe şi structuri a fost oprită de Inspectoratul de Stat în Construcţii ca urmare a nerespectării de către antreprenor, în calitatea sa de proiectant, a prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii.

Compania franceză, care avea contract pentru execuţia tronsonului Cernavodă – Medgidia semnat din 2009, în valoare de 151 milioane euro pentru cei 20,3 kilometri de autostradă, a solicitat costuri suplimentare de 16 milioane euro, în condiţiile în care evaluarea arată că noul aliniament costă cu 5 milioane euro mai puţin.

Autostrada Bucureşti – Constanţa reprezintă unul dintre cele mai îndelungate proiecte de autostradă din istorie, iar anul 2011 nu va aduce finalizarea obiectivului, din cauza aceloraşi probleme, care, de la începutul anilor ’80, împiedică darea în folosinţă, de la vestigii istorice la studii de fezabilitate prost realizate, neînţelegeri cu constructorii şi lipsa finanţării.

Proiectul autostrăzii, început în anii ’80, întrerupt în diferite etape şi apoi continuat, a avut diverse date de dare în folosinţă, 2006, apoi 2007, 2008, iar ultimul termen era 2011.