'Modul de achiziţii online este utilizat din martie 2015, fiind înregistrate până la această dată peste 3.600 de utilizatori şi tot atâtea operaţiuni derulate. Implementarea modulului de achiziţii online simplifică semnificativ implementarea proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, fiind o componentă foarte importantă în asigurarea transparenţei procesului de achiziţii. Ca o măsură suplimentară de simplificare, numărul minim al ofertelor conforme primite s-a redus la o ofertă pentru beneficiarii PNDR 2007-2013 care vor termina implementarea proiectului pe procedura de tranziţie şi la două oferte pentru beneficiarii PNDR 2014-2020, de la minimum trei cât era stabilit prin procedura anterioară', susţine Andras Szakal, directorul general al AFIR 

Potrivit AFIR, modulul asigură evitarea apariţiei întârzierilor în derularea contractelor de finanţare, precum şi eliminarea unor eventuale contestaţii din partea ofertanţilor privind lipsa de transparenţă şi direcţionarea procesului de achiziţie de către beneficiarii PNDR – contestaţii care pot duce la blocarea procesului de achiziţie. 

Procedura de achiziţii private se derulează în conformitate cu Manual operaţional de achiziţii pentru beneficiarii privaţi ai PNDR 2020, publicat pe pagina oficială de internet a AFIR – www.afir.info (secţiunea Informaţii utile – Proceduri de lucru). 

Solicitanţii de fonduri europene care depun cereri de finanţare prin PNDR 2020 sunt obligaţi să utilizeze modulul de achiziţii online al AFIR. Aceştia, înaintea semnării contractului de finanţare cu AFIR, vor derula online procedura de achiziţii aplicabilă serviciilor eligibile (servicii de consultanţă şi servicii pentru întocmirea studiilor de fezabilitate, cu o valoare mai mare de 15.000 euro) în conformitate cu prevederile procedurii de achiziţii pentru beneficiarii privaţi ai PNDR publicată pe pagina de internet a AFIR. 

Procedura de verificare a achiziţiilor derulate on-line se desfăşoară în funcţie de aria de competenţă a structurilor teritoriale ale Agenţiei: la nivelul OJFIR se verifică on-line dosarele de achiziţii pentru proiectele cu achiziţii simple ale beneficiarilor privaţi, la nivelul CRFIR se verifică online dosarele de achiziţii pentru proiectele cu achiziţii complexe ale beneficiarilor privaţi, iar la nivelul central AFIR se verifică dosarele de achiziţii pentru proiectele beneficiarilor privaţi cuprinse în eşantionul de verificare pe teren. 

Ofertele conforme trebuie să se încadreze în valoarea licitată corespunzătoare din bugetul indicativ – Anexa III la contractul de finanţare. Invitaţia de participare trebuie înregistrată în Registrul de intrări – ieşiri al beneficiarului privat. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este de minim 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina oficială a AFIR. 

Pentru contractele mai mici sau egale cu 15.000 euro fără TVA, beneficiarul privat poate opta pentru aplicarea proceduri cu o singură ofertă sau a celei menţionate mai sus dacă doreşte aceasta. 

AFIR menţionează faptul că este interzisă divizarea achiziţiilor de acelaşi tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrări a căror valoare depăşeşte 15.000 de euro, fără TVA, în contracte mai mici cu scopul evitării procedurii de selecţie de oferte.

AGERPRES