Puncte suplimentare pentru stagiile de cotizare mari

Noua lege a pensiilor, publicată recent în Monitorul Oficial aduce schimbări semnificative în sistemul de pensii din România. Legea 360/2023, care va începe să fie aplicată treptat din ianuarie 2024, cu majoritatea prevederilor intrând în vigoare din septembrie 2024, are ca scop principal recompensarea stabilității în activitate și a unui stagiu de cotizare extins.

Stabilitatea în activitate, definită ca perioade lungi de cotizare fără întreruperi semnificative, va fi premiată prin acordarea de puncte suplimentare. Aceste puncte adiționale vor avea un impact direct asupra creșterii valorii pensiilor.

Începând cu 1 septembrie 2024, persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 25 de ani vor beneficia de puncte de stabilitate după următorul algoritm:

  • Pentru fiecare an de cotizare peste 25 de ani, se vor acorda 0,5 puncte.
  • Pentru fiecare an de cotizare peste 30 de ani, se vor acorda 0,75 puncte.
  • Pentru fiecare an de cotizare peste 35 de ani, se va acorda 1 punct.

Aceste puncte de stabilitate vor fi acordate proporțional și pentru fracțiuni de an cotizat. Această prevedere se aplică doar stagiilor de cotizare contributive realizate în cadrul sistemului public de pensii și nu se aplică în situații unde se cumulează pensia din sistemul public cu venituri asigurate conform altor legi speciale.

Pentru calculul pensiei, se va lua în considerare numărul total de puncte acumulate de asigurat, care include atât punctajele anuale, cât și punctele de stabilitate. Punctajul anual al unui asigurat se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare obținute într-un an calendaristic.

Punctul de referință și recalcularea de pensii

Valoarea pensiei va fi calculată prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate de asigurat cu valoarea punctului de referință. Acest punct de referință înlocuiește actualul punct de pensie și este calculat pe baza raportului dintre valoarea punctului de pensie și nivelul mediu al stagiilor de cotizare de 25 de ani.

Pentru anul 2024, se așteaptă o majorare a valorii punctului de pensie cu 13,8%, ajungând la 2.032 de lei, ceea ce va determina ca prima valoare a punctului de referință să fie de 81 de lei. În urma introducerii acestui nou sistem de calcul, toate aceste pensii stabilite pe baza legislației anterioare vor fi recalculate.