În cadrul acestui proiect, MDRT va realiza un studiu de cercetare-dezvoltare privind amenajarea pentru turism a Grindului Letea. Totodată, MDRT va finaţa realizarea unor trasee de vizitare, amenajarea locurilor de belvedere şi observaţie a faunei zonei, amenajarea punctelor de hrănire a animalelor sălbatice, a punctelor de informare şi a materialelor promoţionale.
Cei patru parteneri vor colabora pentru gestionarea efectivelor de animale aflate în libertate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în scopul conservării biodiversităţii biologice şi pentru creşterea interesului ştiinţific şi turistic al zonei prin utilizarea cailor liberi ca atracţie inedită, în beneficiul pupulaţiei locale.